Projekt współfinansowany przez UE

Centrum Druku AM Stachura sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Opracowanie hybrydowych ortez ortopedycznych 3D, przeznaczonych dla dzieci z nabytymi oraz wrodzonymi niepełnosprawnościami kończyn górnych i dolnych, wytwarzanych w procesie drukowania 3D z wykorzystaniem technologii HP Multi Jet Fusion”

 

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0929/19
Dofinansowanie projektu z UE: 13 300 766,44 PLN


Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci hybrydowych ortez ortopedycznych, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci z nabytymi oraz wrodzonymi niepełnosprawnościami kończyn górnych i dolnych, a także uruchomienie procesu ich wytwarzania z wykorzystaniem technologii druku 3D – HP Multi Jet Fusion.